Choď na obsah Choď na menu
 


Niektorí poslanci MsZ Turčianske Teplice, starostovia a kandidáti v okrese

15. 6. 2011

Niektorí poslanci MsZ Turčianske Teplice, starostovia a kandidáti v okrese

 

Ján FRLIČKA

 

Adresa: Banská 540/5,Turčianske Teplice

 

Ján Frlička, 58 r., dispečer–doterajší poslanec mestského zastupiteľstva, dnes pracuje v spoločnosti Turčianska vodárenská. Jeho hlavným krédom je zastaviť spory v meste a mestskom zastupiteľstve a potrebnú energiu nasmerovať práci pre mesto a jeho obyvateľov. Je ženatý, má 3 deti.

 

Kandidoval ako nezávislý. Bol zvolený za člena Komisie pre verejný poriadok a životné prostredie.

 

 

RsDr. Pavol HANKO

RsDr. Pavol HANKO

 

Adresa: Matičná 1091/21, Turčianske Teplice

 

Je dôchodca, od roku 1994 pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva. V predchádzajúcom volebnom období bol členom mestskej rady, členom komisie mládeže a športu a predsedom výboru mestskej časti Diviaky. Vo volebnom období 2006 – 2010 bol predsedom investičnej komisie a členom komisie mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve. V tomto volebnom období je členom Komisie pre životné prostredie a verejný poriadok.

 

Kandidoval za: KSS

 

 

Mgr. Igor HUS

Mgr. Igor HUS

 

Adresa: Odbojárov 698/5, Turčianske Teplice

 

Je štátny zamestnanec, v súčasnosti pôsobí v riadiacej funkcii v Policajnom zbore SR. V predchádzajúcom volebnom období bol členom komisie mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve v Turčianskych Tepliciach. Vo volebnom období 2006 – 2010 bol zvolený za člena mestskej rady, bol členom komisie mládeže a športu a komisie pre životné prostredie a verejný poriadok pri mestskom zastupiteľstve.

 

Kandidoval ako nezávislý. Je členom Komisie kultúry, školstva, mládeže a športu. Je tiež členom Mestskej rady.

 

 

Ing. Pavol HNILA

Ing. Pavol HNILA

 

Adresa: Horné Rakovce

 

Ing. Pavol Hnila, 60 rokov, živnostník. V Turčianskych Tepliciach žije od roku 1981, je obyvateľom sídliska Horné Rakovce. Má poľnohospodárske vysokoškolské vzdelanie. Pracuje ako živnostník v oblasti poisťovníctva a finančných služieb. Je ženatý, má dvoch synov a dvoch vnukov.

 

Kandidoval na kandidátke strany Most-Híd. Bol zvolený za predsedu Komisie pre kultúru, školstvo, mládež a šport.

 

 

Vladimír KLESKEŇ

Vladimír KLESKEŇ

 

Adresa: Družstevná ul., Vieska

 

Vladimír Kleskeň, 31 r., dispečer dopravy – Od svojho narodenia žije vo Vieske, na Družstevnej ulici. Pracuje ako dispečer v dopravnej spoločnosti. Nie je členom žiadnej politickej strany. Je šťastne ženatý, má dve deti.

 

Kandidoval ako nezávislý. Bol zvolený za člena Komisie kultúry, školstva, mládeže a športu.

 

 

MVDr. Marta MÁLIKOVÁ

MVDr. Marta MÁLIKOVÁ

 

Adresa: Dolné Rakovce 1925/39, Turčianske Teplice

 

V štátnej správe pracuje od roku 1991. V súčasnosti pôsobí ako vedúca živnostenského úseku na Obvodnom úrade Martin, pracovisko v Turčianskych Tepliciach. Poslankyňou mestského zastupiteľstva je od roku 1998, kde pracovala ako členka ekonomickej komisie. Vo volebnom období 2006 – 2010 pracovala ako predsedníčka ekonomickej a finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve. Vykonáva funkciu zástupkyne primátora mesta.

 

Kandidovala ako nezávislá. Bola zvolená za členku Ekonomicko-investičnej komisie.

 

 

Alena NEMCOVÁ

Alena NEMCOVÁ

 

Adresa: Kračiny 135/16, Turčianske Teplice

 

Pracuje ako informátorka na poliklinike v Turčianskych Tepliciach V predchádzajúcom volebnom období bola predsedníčkou výboru mestskej časti Dolná Štubňa a predsedníčkou Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ. Dnes je členkou tejto komisie.

 

Kandidovala za: SMER-SD

 

 

František REPÁŇ

František REPÁŇ

 

Adresa: 9. mája, Turčianske Teplice

 

František Repáň, 51 r., pracovník bezpečnostnej služby – má ukončené stredoškolské vzdelanie. Pracuje ako zamestnanec bezpečnostnej služby. Po revolúcii v r. 1989 privítal pád totalitného komunistického režimu a dve volebné obdobia vykonával funkciu poslanca mestského zastupiteľstva. Je ženatý, má dve deti.

 

Kandidoval ako nezávislý. Bol zvolený za predsedu Komisie pre verejný poriadok a životné prostredie.

 

 

Miroslav TRIBULÍK

Miroslav TRIBULÍK

 

Adresa: Horné Rakovce, Turčianske Teplice

 

Miroslav Tribulík, 45 r., súkromný podnikateľ – v Turčianskych Tepliciach žije už 20 rokov, pochádza z Hornej Štubne. Je vyštudovaný elektromechanik, dnes súkromne podniká. Je ženatý, má jednu dcéru.

 

Kandidoval ako nezávislý. Bol zvolený za člena Komisie kultúry, školstva, mládeže a športu. Je členom redakcie Teplických zvestí.

 

 

Ján ŠKORVÁNEK

Ján ŠKORVÁNEK

 

Adresa: Rakšianska 1346/4, Turčianske Teplice

 

Ján Škorvánek, 47 r., technik – momentálne pracuje ako prokurista v spoločnosti Technické služby Turčianske Teplice s.r.o a vykonáva funkciu poslanca mestského zastupiteľstva, v ktorom zastupuje mestskú časť Turčiansky Michal. Je ženatý, má jedno dieťa.

 

Kandidoval ako nezávislý. Bol zvolený za člena Ekonomicko-investičnej komisie. Je tiež členom Mestskej rady.

 

 

MUDr. Ľudovít NEMČIČ

MUDr. Ľudovít NEMČIČ

 

Adresa: Turčianske Teplice I.

 

Pracuje ako chirurg na Turčianskej poliklinike v Turčianskych Tepliciach.

 

Kandidoval ako nezávislý. Bol zvolený za predsedu Sociálno-zdravotnej komisie. Je členom redakcie Teplických zvestí.

 

 

Ing. Jozef SUDOR

Ing. Jozef SUDOR

 

Adresa: Kuzmányho, Turčianske Teplice

 

Ing. Jozef Sudor, 66 r., dôchodca – V Turčianskych Tepliciach žije 39 rokov. Pracoval ako vedúci lesnej správy, hlavný inžinier a riaditeľ lesného závodu. Dve volebné obdobia bol poslancom mestského zastupiteľstva, dve volebné obdobia zastával funkciu hlavného kontrolóra mesta Turčianske Teplice. Dnes je hlavným kontrolórom v obci Čremošné. Je ženatý, má dve dcéry.

 

Kandidoval ako nezávislý. Bol zvolený za predsedu Ekonomicko-investičnej komisie.

 

 

Peter MARUNA

Peter MARUNA

 

Adresa: Diviaky

 

Peter Maruna - poslanec MZ za mestskú časť Diviaky.

 

Kandidoval za koalíciu SDKÚ-DS, KDH. Bol zvolený za člena Sociálno-zdravotnej komisie.

 

 

Starostovia obcí okresu TurčianskeTeplice a kandidáti vo voľbách 2010:

 

Abramová, Milan Černák, 62, Zvolený, SMER

Abramová, Marieta Biziková, 28, NEKA

Blažovce, Dušan Lukáč, 64, Zvolený, NEKA

Blažovce, Milan Michalka, 21, NEKA

Bodorová, Ján Fábry, 43, Zvolený, SMER

Borcová, Marcela Pavlásková, 42, Zvolená, SaS

Borcová, Jozef Rišian, 36, ĽS-HZDS

Borcová, Anton Panáček, 4, SMER

Brieštie, Pavel Beňo, 57, Zvolený, SMER

Čremošné, Milan Hruška, 31, Zvolený, ĽS-HZDS

Dubové, Ľubomír Lettrich, 227, Zvolený, ĽS-HZDS

Dubové, Miloslav Daubner, 146, SMER

Dubové, Jozefína Rakytová, 67, SDKÚ-DS, KDH

Háj, Jarmila Ižipová, 201, Zvolená, ĽS-HZDS

Háj, Marta Kwiatkovská, 40, SMER

Horná Štubňa, Ondrej Piški, 573, Zvolený, NEKA

Horná Štubňa, Andrej Králik, 40, SDĽ

Horný Kalník, Stanislav Rohoň, 74, Zvolený, NEKA

Horný Kalník, Daniela Tarčáková, 15, NEKA

Ivančiná, Rastislav Kraus, 37, Zvolený, SMER

Ivančiná, Ivan Blaško, 30, NEKA

Jasenovo, Mária Ertelová, 77, Zvolená, ĽS-HZDS

Jazernica, Jaroslav Marek, 104, Zvolený, SMER

Kaľamenová, Martina Čičmancová, 60, Zvolená, SMER

Liešno, Zdenka Judáková, 36, Zvolená, SMER

Malý Čepčín, Elena Schererová, 214, Zvolená, SMER

Moškovec, Anna Staňová, 33, Zvolená, NEKA

Mošovce, Peter Mojtek, 410, Zvolený, SMER

Mošovce, Peter Košík, 264, NEKA

Mošovce, Danuša Lúdiková, 72, ĽS-HZDS

Ondrašová, Adam Staňo, 26, Zvolený, NEKA

Ondrašová, Peter Polerecký, 22, SMER

Rakša, Anna Ursínyová, 91, Zvolená, ĽS-HZDS

Rudno, Dušan Menich, 102, Zvolený, SMER

Rudno, Vladimír Klein, 27, NEKA

Sklené, Ján Gutten, 161, Zvolený, NEKA

Sklené, Erika Lahutová, 155, SMER

Sklené, Jaroslav Pagáč, 66, NEKA

Sklené, Lívia Kajanová, 26, NEKA

Slovenské Pravno, Marta Hrúzová, 208, Zvolená, ĽS-HZDS

Slovenské Pravno, Ľubomír Lichner, 172, SMER

Slovenské Pravno, Jozef Mikeš, 141, NEKA

Slovenské Pravno, Miroslav Pastierovič, 27, NEKA

Turček, Oľga Wagnerová, 139, Zvolená, NEKA

Turček, Marián Rusnák, 101, NEKA

Turček, Margita Stračinová, 93, KDH

Turček, Peter Molnár, 14, NEKA

Turčianske Teplice, Michal Sygút, 2 162, Zvolený, NEKA

Turčianske Teplice, Jozef Turčány, 1 559, NEKA

Turčianske Teplice, Daniel Baťka, 126, KDH

Veľký Čepčín, Jana Boďová, 127, Zvolená, NEKA

Veľký Čepčín, Ivan Rakyta, 12, SDĽ

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

What is a normal blood strain

(AcrodoChoids, 12. 10. 2018 9:58)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre determination bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-effets-indesirables/